Bunt młodego człowieka

Bunt nastolatków, tak często uwidoczniony na forach internetowych, na których ujawniają wszystkie swoje gwałtowne emocje, najczęściej bierze się z przyjęcia tożsamości negatywnej, a więcej przyjęcia wszystkiego tego, co uważa się w otoczeniu za źle i nieprawidłowe, wszystko to, co odradza się młodemu człowiekowi. Bunt najczęściej pojawia się wtedy, kaidy człowiek w młodości zaznał wielokrotnego etykietowania ze strony rodziców, kiedy ograniczano jego wolność i niezależność, kiedy nie udało się takiemu młodemu człowiekowi samodzielnie dochodzić do tego, co jest dla niego dobre, a co złe, kiedy nie pozwolono mu budować poczucia własnej wartości na porażkach i sukcesach.