Lęki okresu dojrzewania

Okres dojrzewania obfituje w rozmaite liczne rodzące się leki, w z którymi młody człowiek stara się poradzić tak jak potrafi najlepiej. Niestety często taki lęk jest tak wielki, że powodujemy zachowania autodestrukcyjne. Czyli na przykład eksperymentujemy z własnym ciałem tak, jakby było ono nieczułą materią. Są to zazwyczaj lęki związane na przykład z tym, że dojrzewamy, że społeczeństwo oczekuje od nas nagle nieco czegoś innego niż do tej pory. Człowiek z natury jest istotą, która potrzebuje stałości na zewnątrz. Dlatego tez, jeśli nagle zmienia się całe nasze otoczenie, czujemy się nieswojo, jest to przyczynek do powstawania wielu strachów i lęków. […]