Emocjonalny dystans miedzy dzieci a rodzicami

Emocjonalny dystans miedzy dzieci a rodzicami, kiedy dzieci znajdują się w okresie dorastania skutkuje tym, że dzieci w naturalnym tempie odchodzą z domu. Bywa jednak tak, że czasami dzieje się całkiem inaczej i dzieci wychodzą z domu dopiero w wieku około trzydziestu lub czterdziestu lat, kaidy już czas jest od dawna na coś innego. Jest to wyraz niezdrowego dystansu miedzy rodzicami a dzieckiem, najczęściej dotyczy to młodych mężczyzn oraz ich matek, które są po prostu nadopiekuńcze. Kiedy dystans miedzy rodzicami a dziećmi jest optymalny, to proces odchodzenia z domu jest wspomagany przez takie właśnie a nie inne relacje. Optymalny dystans […]