Obraz siebie – nastolatek

Obraz siebie to konstrukt psychiczny, który tworzymy porównując siebie w różnych sytuacjach społecznych. Najczęściej największy wpływ na to, jaki dziecko i nastolatek ma obraz siebie, mają rodzice oraz rodzeństwo, a także inne, śliskie dziecku i ważne w jego życiu osoby, na przykład babcia, albo opiekunka, czy bliski wujek. Dziecko od samego początku swojego życia obserwuje to, jak reaguje jego organizm, jak na to, jak reaguje jego organizm reaguje otoczenie i uczy se regulować własne reakcje względem tego, co obserwuje w otoczeniu. Nastolatek tworzy pierwsze autoprezentacje, a więc steruje wrażeniem przez siebie wywieranym. Kiedy dokonujemy auto prezentowania się, kierujemy tym, niejako, […]