Tożsamość przestępcza nastolatka

Jeśli w otoczeniu młodego człowieka, nastolatka, bak jest pozytywnych wzorców, autorytetów, pokazywania im pozytywnego sposobu radzenia sobie z emocjami, z porażkami oraz pozytywami, sukcesami, wtedy nastolatek może przyjmować tożsamość negatywna, przestępczą. Przyznaje on sam przed sobą, że jest tym, co zazwyczaj stwierdzano, że jest dla niego złe. Jeśli w otoczeniu młodego człowieka brak jest pozytywnych wzorców radzenia sobie, pokazywani młodemu człowiekowi dobrych strategii radzenia sobie z problemami, wtedy najczęściej dochodzi do tego, że przyjmuje on wszystko to, co uważane jest z a złe i odrzucane przez otoczenie w normalnych warunkach.