Motywacja osiągnięć

Młodzież czasami przyjmuje postawę perfekcjonizmu. Dotyczy to wielkiej grupy młodych osób, niestety nauczyciele często nie mają o tym pojęcia. Jest to model zachowania, zgodnie z którym jednostka cały czas próbuje utwierdzić się w przekonaniu ze jest najlepsza, jednak nie jest to do końca uwidocznione w prosty sposób. Często taka motywacja osiągnięć polegająca na ciągłym porównywaniu se z najlepszymi w grupie, a nie jedynie z lepszymi od siebie pociąga za sobą zewnętrznie pozytywne skutki. Młody człowiek, który chce być lepszy niż najlepsi jest bardzo pracowity, ma dobre oceny i dobre zachowanie w szkole, jednak jednocześnie nie radzi sobie on z frustracją, […]