Lalka Lammily odniesie sukces?

Lalka Lammily jest nowością na rynku zabawek chociaż już ogłoszona została sensacją roku. Nazywana jest rzeczywistą wersją Barbie, a różni się od niej tym, że nie promuje nierealnego do osiągnięcia celu – sylwetki idealnej kobiety z dużym biustem, bardzo wąską talią i nogami do szyi. Twórca niezwykłej lalki NickolayLamm jest młodym, 26letnim grafikiem komputerowym. Projektując lalkę w wersji 3D podkreślał, że chciał pokazać rzeczywistość taką jaka jest. Jego cele było ukazanie realności jako zjawiska równie ciekawego, interesującego, a przede wszystkim prawdziwego. Jego pomysł zrodził się w potrzebie znalezienie prezentu dla siostrzenicy. Wtedy pomyślał, że dobrze aby na rynku był wybór. […]

Jak prawidłowo pisać wiersze?

Wiersze są formą tekstu, gdzie powtarzają się odpowiednie odcinki o tych samych właściwościach. Bardzo ważne w wierszach są wersy, które są odpowiednio wyodrębnione zarówno intonacyjnie jak i graficznie. W Wierszach wykorzystane są bardzo bogato środki stylistyczne takie jak metafory, epitety, personifikacje oraz inne. Wiersze są przeciwieństwem prozy i posiadają swoistą kompozycję. Wiersz podzielony jest na strofy, które zawierają wersy z odpowiednią, ściśle określoną liczbą sylab. Sylaby te stanowią podstawę dla rymów, które jednak nie występują we wszystkich rodzajach wierszy, tak samo jak strofy, na które nie są dzielone niektóre wiersze. To strofika była jednak głównym kryterium podziału wierszy. Ze strof […]

Bunt młodego człowieka

Bunt nastolatków, tak często uwidoczniony na forach internetowych, na których ujawniają wszystkie swoje gwałtowne emocje, najczęściej bierze się z przyjęcia tożsamości negatywnej, a więcej przyjęcia wszystkiego tego, co uważa się w otoczeniu za źle i nieprawidłowe, wszystko to, co odradza się młodemu człowiekowi. Bunt najczęściej pojawia się wtedy, kaidy człowiek w młodości zaznał wielokrotnego etykietowania ze strony rodziców, kiedy ograniczano jego wolność i niezależność, kiedy nie udało się takiemu młodemu człowiekowi samodzielnie dochodzić do tego, co jest dla niego dobre, a co złe, kiedy nie pozwolono mu budować poczucia własnej wartości na porażkach i sukcesach.

Tożsamość przestępcza nastolatka

Jeśli w otoczeniu młodego człowieka, nastolatka, bak jest pozytywnych wzorców, autorytetów, pokazywania im pozytywnego sposobu radzenia sobie z emocjami, z porażkami oraz pozytywami, sukcesami, wtedy nastolatek może przyjmować tożsamość negatywna, przestępczą. Przyznaje on sam przed sobą, że jest tym, co zazwyczaj stwierdzano, że jest dla niego złe. Jeśli w otoczeniu młodego człowieka brak jest pozytywnych wzorców radzenia sobie, pokazywani młodemu człowiekowi dobrych strategii radzenia sobie z problemami, wtedy najczęściej dochodzi do tego, że przyjmuje on wszystko to, co uważane jest z a złe i odrzucane przez otoczenie w normalnych warunkach.

Poszukiwanie tożsamości

Czasami nastolatek rozwiązuje swój problem związany z poszukiwaniem tożsamości przez przyjecie tożsamości negatywnej, a więc przez przyjmowanie trwałego zdania o sobie jako o kimś gorszy, mało wartościowym, złym, nie wystarczająco dobrym, aby ktokolwiek chciał się nim zainteresować. Nastolatek nagle zaczyna akceptować w swoim obrazie siebie cechy, które do tej pory były wyrzucane przez jego rodziców i otoczenie, takie, których otoczenie nastolatka po prostu nie uznaje za dobre, albo cech, które uznawane są za niebezpieczne. niekiedy nastolatek  tak silny i niedobrze przebiegający kryzys tożsamości, że aby być kimś, woli być tym złym, a nie dobrym i uspołecznionym.