Co dobrego można zrobić dla nastolatka?

Osoby, które są młode i które spędzają większość czasu na jakichś ciekawych forach młodzieżowych, często uczą się dyskutować, przyjmować inny punkt widzenia, są to bardzo ważne umiejętności poznawcze, jednak mimo wszystko młodzi ludzie powinni rozwiać swoje zainteresowania i szukać nowych znajomości na żywo, w realnym świecie. Internet nie sprzyja uspołecznieniu i spełniania potrzeb związanych z życiem w społeczeństwie. Osoba dorosła, opiekun lub rodzic nastolatka, może na przykład pokazać dziecku, które jest nastolatkiem, w jaki sposób można spędzić konstruktywnie wolny czas, jednak nie należy stwarzać w dziecku poczucia, że marnuje się czas. Nastolatek powinien mieć okazje do trenowania swoich umiejętności, upewniania […]

Wizerunek nastolatka

Wizerunek,  jaki tworzy w związku ze swoją osobą młody człowiek, jest związany z tym, po pierwsze, jak był on widziany przez rodziców i przez bliskie otoczenie w młodym wieku i jaki informacje zwrotne w związku z tym uzyskiwał przez pierwsze lata swojego życia, a po drugie z tym, jaki wpływ mają na nastolatka obecne autorytety i jak silne są to autorytety, jakiego rodzaju, kim są ci ludzie. Często młody nastolatek wyznaje jakąś ideologię bezkrytycznie, albo znajduje sobie jakiegoś idola, do którego idealistycznie czuje same dobre uczucia, uwielbia go, albo się do niego upodabnia. Często także to, w jaki sposób prezentują […]

Budowanie własnej autonomii

Budowanie własnej autonomii związane jest silnie z budowaniem własnej tożsamości, odkrywaniem swojego Ja, nadbudowywaniem obrazów własnej osoby ciągle. Nastolatek pragnie zaznaczać własną indywidualność, która tak mocno odradza się wtedy. Jest ot uwidocznione na przykład na forach młodzieżowych, na których można znaleźć wpisy, wedle których każdy młody użytkownik jest wyjątkowy, próbuje zaskoczyć, zaszokować innych użytkowników czymś. Jest to szczególnie widoczne u chłopców, jednak dziewczynki w obecnych czasach nie zostają wcale w tyle za indywidualnymi mężczyznami. Przeciwstawienia esie tego, co akurat jest modne, na przykład jeśli chodzi o ubrania

Samoocena nastolatków

Młodzi ludzie często podają w wątpliwość swoją wartość w czasie autoprezentacji, a to sprawia, że nie są oni uważani za coś wartościowego w swoim otoczeniu. To, jak sami siebie widzimy, często sprawia, że widzą nas tak samo inni ludzie. Jeśli czujemy, że nie jesteśmy wartościowi, takim nas będą widzieć inni. Jeśli na przykład pokazujemy siebie z takiej strony, ze jesteśmy gorsi, źli itp. , to otoczenie będzie nas ignorować, nie będzie uważało nas za atrakcyjnych uczestników interakcji społecznych. Dlatego wydaje się, że dobra samoocena, która jest jednocześnie wysoka, jest najlepszą samooceną, jednak musi ona być przy tym wszystkim realistyczna. Jeśli […]

Obraz siebie – nastolatek

Obraz siebie to konstrukt psychiczny, który tworzymy porównując siebie w różnych sytuacjach społecznych. Najczęściej największy wpływ na to, jaki dziecko i nastolatek ma obraz siebie, mają rodzice oraz rodzeństwo, a także inne, śliskie dziecku i ważne w jego życiu osoby, na przykład babcia, albo opiekunka, czy bliski wujek. Dziecko od samego początku swojego życia obserwuje to, jak reaguje jego organizm, jak na to, jak reaguje jego organizm reaguje otoczenie i uczy se regulować własne reakcje względem tego, co obserwuje w otoczeniu. Nastolatek tworzy pierwsze autoprezentacje, a więc steruje wrażeniem przez siebie wywieranym. Kiedy dokonujemy auto prezentowania się, kierujemy tym, niejako, […]