Jak prawidłowo pisać wiersze?

Wiersze są formą tekstu, gdzie powtarzają się odpowiednie odcinki o tych samych właściwościach. Bardzo ważne w wierszach są wersy, które są odpowiednio wyodrębnione zarówno intonacyjnie jak i graficznie. W Wierszach wykorzystane są bardzo bogato środki stylistyczne takie jak metafory, epitety, personifikacje oraz inne. Wiersze są przeciwieństwem prozy i posiadają swoistą kompozycję.

Wiersz podzielony jest na strofy, które zawierają wersy z odpowiednią, ściśle określoną liczbą sylab. Sylaby te stanowią podstawę dla rymów, które jednak nie występują we wszystkich rodzajach wierszy, tak samo jak strofy, na które nie są dzielone niektóre wiersze. To strofika była jednak głównym kryterium podziału wierszy. Ze strof zbudowane są wiersze stroficzne, natomiast w wierszach ciągłych taki podział nie występuje. Te wiersze składają się wyłącznie z wersów.

Zdjęcie znalezione na stronie Wikipedia.org

Wiersze białe nie posiadają rymów oraz znaków interpunkcyjnych. To od osoby czytającej wiersz zależy częściowo jego przekaz, on sam może używać znaków interpunkcyjnych w odpowiednich dla niego miejscach, nie są one bowiem narzucone przez autora. Wiersze sylabotoniczne posiadają jednakową ilość sylab w każdym wersie mają stały akcent i średniówkę oraz liczbę sylab w każdym, wersie. Natomiast wiersze sylabotoniczne są odmianą wierszy sylabicznych, są bardziej zrytmizowane i posiadają stałą liczbę sylab w każdym z wersów. Również akcentowane sylaby w każdym z wersów mają stałe miejsce.

Wiersze toniczne posiadają tę samą ilość akcentów w każdym z wersów, jednak rozkład tych akcentów nie jest stały. Wiersze toniczne są nie tylko rytmiczne, ale posiadają swoje tempo. Wiersze wolne, inaczej zdaniowe, albo intonacyjne składają się z rymowanych wersów dzięki występujących w nich powtarzających się rymach. Odległość tych rymów nie jest jednak taka sama, a co za tym idzie stosowana jest w nich bardzo często przerzutnia będąca kolejnym zabiegiem wierszo twórczym. W wierszu występuje intonacja wierszowa zastępująca składniową, przez co występują przerzutnie. Istnieją również wiersze nieregularne, których najważniejsza zasadą jest właśnie nierównomierna struktura.

1 thought on “Jak prawidłowo pisać wiersze?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *