Czynniki ryzyka w okresie dojrzewania

W okresie dojrzewania mamy d czynienia z wielką ilością czynników ryzyka dla rozwoju nastolatka. Czynniki te dzielimy na czynniki biologiczne, społeczne i kulturowe, osobowościowe orz sytuacyjne, czyli czysto przypadkowe. Czynniki biologiczne to na przykład temperament, jest to ta składowa osobowości, które nie sposób jest zmienić, jest ona uwarunkowana w dużej mierze biologicznie, później kształtowana jest w rozwoju bardzo mocno i jest to nasza cecha konstytucyjna. Poza tym oczywiście wśród czynników ryzyka wpływających na rozwój młodego człowieka jest typu jego układu nerwowego. Poza tym czynnikiem ryzyka w sensie czysto biologiczny jest to, w jaki sposób przepływa energii w organizmie.