Jak prawidłowo pisać wiersze?

Wiersze są formą tekstu, gdzie powtarzają się odpowiednie odcinki o tych samych właściwościach. Bardzo ważne w wierszach są wersy, które są odpowiednio wyodrębnione zarówno intonacyjnie jak i graficznie. W Wierszach wykorzystane są bardzo bogato środki stylistyczne takie jak metafory, epitety, personifikacje oraz inne. Wiersze są przeciwieństwem prozy i posiadają swoistą kompozycję. Wiersz podzielony jest na strofy, które zawierają wersy z odpowiednią, ściśle określoną liczbą sylab. Sylaby te stanowią podstawę dla rymów, które jednak nie występują we wszystkich rodzajach wierszy, tak samo jak strofy, na które nie są dzielone niektóre wiersze. To strofika była jednak głównym kryterium podziału wierszy. Ze strof […]